Otagowano: ORP Kujawiak

ORP KRAKOWIAK. Tropiciel przeciwko U 371 [FRAGMENT KSIĄŻKI]

W dniach 10-12 grudnia 1943 r. niszczyciele eskortowe OORP Krakowiak i Ślązak osłaniały konwój (wśród zespołu frachtowców był polski Kromań), który dopłynął do Tobruku. Natomiast od 18 do 22 grudnia oba polskie Huntyzapewniły eskortę...