SPOTKANIA Z HISTORIĄ


W Toruniu nad Wisłą, stolicy województwa pomorskiego, rozpoczęły działalność (na mocy rozkazu gen. por. mar. Kazimierza Porębskiego) 20 III 1921 Tymczasowe Kursy Instruktorskie. Były pierwszą formą (przejściową) szkolnictwa marynarki wojennej. Ich pierwszą siedzibę zlokalizowano w budynku przy ul. Fredry 12, a od 24 II 1922 lokal szkoły przeniesiono na lewobrzeże na ul. Dybowską.

Zadaniem pierwszej kadry wykładowców toruńskich było przeszkolenie oficerów i podoficerów z Wojsk Lądowych do służby na okrętach. Dowódcą szkoły został kmdr ppor. Adam Mohuczy. 1 X 1922 powołano, w miejsce TKIO, Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej, która miała przygotowywać oficerów do zawodowej służby w MW. Szkoła do 1923 r. pod względem dyscypliny ogólnowojskowej i spraw lokalnych podlegała dowódcy Okręgu Korpusu VIII. Sytuacja lokalowa szkoły uległa poprawie, gdy DOK VIII zaproponowało przejęcie zwalnianych przez Flotyllę Wiślaną tzw. Koszar Racławickich – budynku Twierdzy Toruń (ob. hotel „Bulwar”).

Gmach przeznaczono na internat szkoły (II i III piętro), czytelnię z biblioteką, kuchnię, jadalnię, areszt, warsztaty szewski i krawiecki, świetlicę, gabinet komendanta oraz mieszkania obsługi szkoły. Sale wykładowe, gabinety naukowe, sala gimnastyczna znalazły się w b. Wozowni Artyleryjskiej, dziś nieistniejącej (w jej miejscu jest zjazd z mostu, tzw. Ślimak Getyński). Od 19 X 1928, w wyniku reorganizacji szkolnictwa wojskowego w kraju, w mieście działała Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej.

Szkolenia praktyczne realizowano na kanonierkach ORP Generał Haller i ORP Komendant Piłsudski, potem na transportowcu szkolnym ORP Wilia, od 1929 r. na szkunerze ORP Iskra. Szkoła początkowo powielała, a później samodzielnie wydawała (w Pomorskiej Drukarni Rolniczej w Toruniu) podręczniki szkolne dla swych studentów. Z inicjatywy komendanta szkoły kmdr. dypl. Stefana Frankowskiego redagowano i wydawano w mieście (1928–1934; później w Warszawie) fachowe, opiniotwórcze dla środowiska, czasopismo „Przegląd Morski” (druk w Drukarni Wojskowej DOK VIII). SPMW 5 IX 1938 przeniesiono z Torunia do Bydgoszczy.

Możesz również polubić…