Miesięczne Archiwum: maj 2022

ORP ORZEŁ – NARODZINY LEGENDY OKRĘTU WIDMO

[FRAGMENT, GRA PLANSZOWA] W latach 1933-1934 Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) w Warszawie, w ramach programu rozbudowy floty wojennej, czyniło starania o uzyskanie zgody na zamówienie nowych okrętów podwodnych (w latach 1931-1932 weszły do służby...

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

W Toruniu nad Wisłą, stolicy województwa pomorskiego, rozpoczęły działalność (na mocy rozkazu gen. por. mar. Kazimierza Porębskiego) 20 III 1921 Tymczasowe Kursy Instruktorskie. Były pierwszą formą (przejściową) szkolnictwa marynarki wojennej. Ich pierwszą siedzibę zlokalizowano...

PANCERNIKI NA MORZU PIŃSKIM 1920-1941 [FRAGMENT KSIĄŻKI]

      Pierwsze przymiarki do budowy okrętów wojennych w Polsce Odrodzonej zostały zapoczątkowane przez Departament dla Spraw Morskich w latach 1919-1921. Mimo że plany te zakończyły się niepowodzeniem ze względu na skromne zaplecze techniczne oraz...

FLOTYLLA WIŚLANA 1918-1925 [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Na początku 1919 r. Polska nie miała dostępu do morza, bo Pomorze wraz z Gdańskiem nie zostało jeszcze przejęte przez władze polskie. Dopiero na mocy postanowień traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. Polska objęła...

Torpedy Dzika trafiają celnie [FRAGMENT KSIĄŻKI]

W Dundee – bazie położonej na wschodnim wybrzeżu Szkocji – utworzona została 7. Flotylla Okrętów Podwodnych, w której skład oprócz dwóch polskich okrętów podwodnych typu Uweszły jednostki francuskie, holenderskie, norweskie i brytyjskie. W odniesieniu...

NISZCZYCIEL ESKORTOWY ORP KUJAWIAK [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Na wiosnę 1941 r. Polską Marynarkę Wojenną (PMW) w Wielkiej Brytanii, którą tworzyły niszczyciele OORP Burza, Błyskawica, Garland i Piorun, okręty podwodne OORP Wilk i Sokół oraz ścigacze artyleryjskie S-1, S-2 i S-3, zasiliły...

OKRĘTY FRANCUSKIE POD POLSKĄ BANDERĄ

[FRAGMENT KSIĄŻKI]       22 czerwca 1940 r., a więc zaledwie 70 lat od powstania upadła Trzecia Republika Francuska. Osiemnaście dni później, 10 lipca, przestał kierować krajem rząd 84-letniego marszałka Philippe Pétaina (1856-1951), mianowanego szefem...