Miesięczne Archiwum: kwiecień 2022

Garland w wyprawie na Spitsbergen [FRAGMENT KSIĄŻKI]

22 lipca 1941 r. niszczyciel ORP Garland podczas pobytu w Scapa Flow został czasowo przydzielony do dyspozycji adm. sir Charlesa Mortona Forbesa, naczelnego dowódcy Home Fleet, aby wziąć udział w operacji na Spitsbergen. Dwa...

Jastrząb w osłonie konwoju PQ.15 [FRAGMENT KSIĄŻKI]

25 kwietnia 1942 r. o godz. 7.00 ORP Jastrząb wyszedł na swój pierwszy patrol bojowy w rejon północnej trasy konwojów płynących ze sprzętem wojennym z Wielkiej Brytanii do Związku Sowieckiego. Dowódca zanurzył okręt dla...

BŁYSKAWICA POD DUNKIERKĄ [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Załoga Błyskawicy nie miała dużo czasu na odpoczynek po udziale w kampanii norweskiej i walkach pod Narwikiem. Niszczyciel zasłużył na miano „lucky ship”. Ludzie pod rozkazami nowego dowódcy byli zżyci i zespoleni jak nigdy...

0

Poturbowany drapieżnik

[FRAGMENT KSIĄŻKI OKRĘ PODWODNY ORP WILK] 18 czerwca 1940 r. o godz. 13.15 Wilk pod pełniącym obowiązki dowódcy kpt. mar. Borysem Karnickim (pod nieobecność Bogusława Krawczyka – 3 maja 1940 r. otrzymał awans na...

AKCJA POD CALAIS [FRAGMENT KSIĄŻKI NISZCYCIEL ORP BURZA]

24 maja 1940 r. w godzinach rannych ORP Burza otrzymała rozkaz opuszczenia Harwich i udania się do Dover. Wezwany na spotkanie do Admiralicji dowódca polskiego niszczyciela kmdr ppor. W. Francki wraz z nowym brytyjskim...

Odnaleziony wrak niszczyciela ORP Grom [GALERIA]

[FRAGMENT KSIĄŻKI) 6 października 1986 r. po rocznych staraniach władz Muzeum Wojny w Narwiku po raz pierwszy przebadano wrak niszczyciela Grom, spoczywający na głębokości ponad 105 m we fiordzie Rombakken. Stało się to za...

Ucieczka ku wolności

Przy głównej alei cmentarza parafialnego w Trzemesznie k. Gniezna, znajduje się niepozorny grobowiec, w którym w czerwcu 1978 r., pochowano urnę z prochami 79-letniego kmdr. ppor. Jerzego Milisiewicza, przywiezioną z Toronto w Kanadzie. Kilka...

Krew na błotach [FRAGMENT KSIĄŻKI PLAMY NA BANDERZE]

W czerwcu 1939 roku rozpoczął się dla Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku, na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, intensywny okres ćwiczeń. Widmo wybuchu wojny wymuszało na dowódcach poszczególnych zespołów Flotylli konieczność podniesienia sprawności podkomendnych....